Despre noi

Criterii de eligibilitate Sesiuni deschise

Firma DAVIDE EL BRAVO S.R.L este o societate privată românească specializată în furnizarea de servicii de consultanță la nivel profesional în scopul identificării și accesării oportunităților de finanțare cu titlu nerambursabil din Fondurile Structurale ( Fondul European de Dezvolare Regională și Fondul Social European).

Misiunea noastră este de a oferi soluții financiare și tehnice de consultanță și asistență de înaltă calitate, ținând cont de nevoile specifice, obiectivele, ideologia și cultura fiecărui client în parte, în perspectiva asigurării unei creșteri și dezvoltări durabile a companiei dumneavoastră, acordând atenție tuturor detaliilor referitoare la elaborarea documentației de proiect.

Unul dintre obiectivele importante ale DAVIDE EL BRAVO S.R.L rezidă atât în configurarea caldrului ncesar recunoașterii, identificării și satisafacerii necesităților și aspirațiilor dumneavoastră în vederea simplificării și optimizării procesului de elaborare și depunere a cererii de finanțare, cât și în diseminarea informațiilor utile pentru compania dumneavoastră cu privire la posibilitățile de finanțare existente și viitoare puse la dispoziție de U.E.

Domenii de competență și expertiză:

  • Scrierea de proiecte pentru accesarea finanțărilor din fonduri structurale în cadrul programelor operaționale: POR, POS DRU, PO DCA, POS CCE;
  • Elaborare analize cost-beneficiu pentru: infrastructură de transport (drumuri județene, străzi urbane), infrastructură de servicii sociale, infrastructură de educație, infrastructură de turism;
  • Realizare de planuri integrate de dezvoltare urbană și proiecte de regenerare urbană;
  • Asistență în implementarea de proiecte finanțate din fondurile structurale pentru beneficiari din mediul privat, instituțiile publice și ONG-uri;
  • Furnizare de instruire în domeniul scrierii de proiecte;
  • Furnizare se instriure în domeniul fondurilor structurale;
  • Furnizare de instruire în domeniul managementului de proiect;
  • Furnizare de instruire în domeniul managementului financiar al proiectelor finanțate din fonduri structurale;
  • Servicii de asistență tehnică pentru autoritățile de management implicate în gestionarea fondurilor structurale din cadrul ministerelor de resort pentru instruire (potențiali beneficiari, beneficiari și personal din organismele intermediare) și evaluare propuneri de proiect in cadrul diferitelor programe operaționale active la acest moment.

Leave a Reply