Consultanta

Criterii de eligibilitate Sesiuni deschise

DAVIDE EL BRAVO S.R.L   societate privată românească certificata ISO 9001-2008 pentru consultanta fonduri europene si servicii de proiectare, specializată în furnizarea de servicii de consultanță la nivel profesional în scopul identificării și accesării oportunităților de finanțare cu titlu nerambursabil din Fondurile Structurale ( Fondul European de Dezvolare Regională și Fondul Social European) cit si din Programe Nationale ( Programul National de Dezvoltare Locala).

Misiunea noastră este de a oferi soluții financiare și tehnice de consultanță și asistență de înaltă calitate, ținând cont de nevoile specifice, obiectivele, ideologia și cultura fiecărui client în parte, în perspectiva asigurării unei creșteri și dezvoltări durabile a companiei dumneavoastră, acordând atenție tuturor detaliilor referitoare la elaborarea documentației de proiect.

PRINCIPALELE OBIECTIVE DE INVESTITII FINANTATE :

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA 2017-2020

Construire  Scoala cu 2 Sali de clasa si Gradinita in sat Magheru, Comuna  Breznita Ocol, Judetul Mehedinti
Reabilitare sistem iluminat public in comuna Breznita Ocol, judetul Mehedinti
Construire Pod peste paraul Jidostita, localitatea Jidostita, comuna Breznita Ocol, judetul Mehedinti
Reabilitare si  modernizare ulite satesti in comuna Breznita Ocol, judetul Mehedinti
Sistem de alimentare cu apa in localitatea Crivina, retea de canalizare cu statie de epurare ape menajere uzate in localitatea Crivina, retea de canalizare cu statie de epurare ape menajere uzate in localitatea Burila Mare si sistem de alimentare cu apa in localitatea Vrancea, Comuna Burila Mare, Județul Mehedinți”.
Sistem de alimentare cu apa, canalizare si statie de epurare in comuna Cazanesti, judetul Mehedinti
Reabilitare/modernizare Scoala generala, comuna Cazanesti, judetul Mehedinti
Reabilitare si modernizare ulite satesti in comuna Cazanesti, judetul Mehedinti
Reabilitare si  modernizare drum comunal DC 2A Negrusa si drumuri satesti in comuna Ciresu, judetul Mehedinti
Reabilitare sistem de iluminat public in comuna Ciresu, judetul Mehedinti
Reabilitare si  modernizare scoala si internat in comuna Ciresu, judetul Mehedinti
REABILITARE SI MODERNIZARE ULITE SATESTI IN COMUNA CUJMIR, JUDETUL MEHEDINTI
Reabilitare si modernizare Dispensar medical uman in comuna Cujmir, judetul Mehedinti
Reabilitare/modernizare Scoala generala Aurora, comuna Cujmir, judetul Mehedinti
REABILITARE / MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA SI GRADINITA  IN SAT DEVESEL, COMUNA DEVESEL, JUDEȚUL MEHEDINȚI
Retea de canalizare cu Statie de epurare ape uzate menajere – sat Devesel,comuna Devesel, judetul Mehedinti
MODERNIZARE STRAZI SI DRUMURI SATESTI IN LOCALITATILE SCAPAU, BATOTI SI TISMANA, COMUNA DEVESEL, JUDETUL MEHEDINTI
Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare in comuna Grozesti, jud. Mehedinti
Reabilitare sistem iluminat public in comuna Grozesti, judetul Mehedinti
Reabilitare si modernizare ulita Butu si podete dalate in comuna Grozesti, judetul Mehedinti
Sistem de alimentare cu apa in comuna Ilovat, judetul Mehedinti
Reabilitare si modernizare drumuri in comuna Ilovat, judetul Mehedinti
Reabilitare Dispensar uman in comuna Ilovat, judetul Mehedinti
Sistem de alimentare cu apa in sat Negresti, comuna Malovat, judetul Mehedinti
Retea de canalizare si statie de epurare in sat Colibasi si Malovat,comuna Malovat, judetul Mehedinti
Reabilitare sistem iluminat public in comuna Malovat, judetul Mehedinti
Modernizare drumuri locale in comuna Malovat, judetul Mehedinti
Extindere, reabilitare si dotare scoala primara, sat Malovat, comuna Malovat,  judetul Mehedinti
Construire pod peste paraul Matca Visenilor, loc. 23 August, comuna Malovat,  judetul Mehedinti
Reabilitare si modernizare drumuri in comuna Obirsia Closani, judetul Mehedinti
Construire Dispensar medical uman in comuna Obirsia Closani, judetul Mehedinti

 

Comments are closed.